שינקין 22 תל אביב

שינקין 22 תל אביב עבודות מיוחדות הצללת כנף מטוס לחברת שימור
ה.ו. אלומיניום