בניין ברחוב המסגר בתל אביב

קיר סקיילייט – 2013-2014
ה.ו. אלומיניום

2013-2014  –  קיר מסך
ה.ו. אלומיניום

2013-2014  –  חזית המוזיאון בלטרון
ה.ו. אלומיניום