חלק קטן מפרויקט ענק בנמל התעופה בן-גוריון

קיר מסך – 2013-2014
ה.ו. אלומיניום