אתר שיטביל 8 תל אביב

אתר שיטביל 8 תל אביב שילוב של פרופילים אלובין 5500 עם רפפות ואלוקובונד בנוסף גם פח גלי בין קומה לקומה וקיר מסך בכניסה
ה.ו. אלומיניום